ZASADY GRY ROSTER ATHLETICS

Apple i Google nie są w żaden sposób zaangażowani w grę.

 

Definicje

Lobby: prywatna grupa(y), w której możesz rywalizować ze znajomymi.

Zawody lekkoatletyczne: jedno- lub kilkudniowe wydarzenie sportowe (np. Igrzyska Olimpijskie, Mistrzostwa Świata w Lekkoatletyce, zawody z cyklu World Athletics Continental Tour itp.)

Konkurencja: bieg, chód, skok lub rzut rozgrywany w ramach zawodów lekkoatletycznych (np. bieg na 100m, skok w dal, rzut młotem itp.)

Zawodnik: indywidualny uczestnik zawodów lekkoatletycznych.

 

Zasady

Ranking użytkowników powstaje na podstawie wyników i miejsc zawodników biorących udział w prawdziwych zawodach lekkoatletycznych.

W każdej grze uczestnik tworzy swój Roster (skład), wybierając maksymalnie cztery zawodniczki i czterech zawodników, dodatkowo wskazując jednego lekkoatletę jako kapitana (opcja). Każdy zawodnik w grze posiada swoją wirtualną cenę. Prawidłowy Roster (taki, który zostanie uwzględniony w rankingach) nie może przekraczać całkowitego budżetu ustalonego dla pojedynczej gry (np. $50 milionów). Liczba punktów danego gracza odzwierciedla realne osiągnięcia wybranych do Rostera zawodników (zobacz zasady punktacji poniżej).

Udział w każdej grze Roster Athletics jest możliwy wyłącznie po zaakceptowaniu warunków korzystania z serwisu (Terms of Use). Nieprzestrzeganie niniejszych warunków spowoduje dyskwalifikację. Aby uzyskać więcej informacji zobacz Warunki korzystania z serwisu.

 

Wymagania dotyczące składu Roster

Każdy Roster składa się z maksymalnie ośmiu lekkoatletów w oparciu o następujące kryteria:

 

 • Jeden zawodnik i jedna zawodniczka w konkurencjach sprinterskich. 

 • Jeden zawodnik i jedna zawodniczka w konkurencjach wytrzymałościowych.

 • Jeden zawodnik i jedna zawodniczka w skokach.

 • Jeden zawodnik i jedna zawodniczka w konkurencjach rzutowych. 

 

Jeden z zawodników może zostać wybrany na kapitana drużyny (zawodnik, który jest kapitanem, kosztuje podwójnie, ale zdobywa podwójną liczbę punktów).

Zasady punktacji

Zawodnik otrzymuje punkty w grze na podstawie zajętego miejsca w swojej konkurencji według poniższego klucza:

 • 1 miejsce = 10 punktów

 • 2 miejsce = 8 punktów

 • 3 miejsce = 6 punktów

 • 4 miejsce = 5 punktów

 • ...

 • 8 miejsce = 1 punkt

 

Zawodnik, który zostanie zdyskwalifikowany (DQ), nie wystartuje (DNS), nie ukończy (DNF) lub nie uzyska żadnej ważnej próby (NM), otrzymuje zero punktów, nawet jeśli w konkurencji startuje ośmiu lub mniej zawodników.

 

Ponadto zawodnik otrzymuje dodatkowe punkty za rekordy, jeżeli jego wynik jest lepszy niż następujące:

 

 • Rekord świata (WR) = 12 punktów

 • Rekord mityngu/zawodów (MR) = 8 punktów

 • Rekord życiowy (PB) = 5 punktów

 • Rekord sezonu (SB) = 3 punkty

 

Zawodnik otrzymuje dodatkowe punkty za uzyskanie tylko jednego osiągnięcia z powyższej listy. Np. jeśli zawodnik poprawi rekord życiowy (PB), otrzyma wyłącznie 5 punktów. 3 punkty za poprawienie rekordu sezonu (SB) nie zostaną w tej sytuacji przyznane. Ponadto jeśli zawodnik ustanowi wiele rekordów (WR, MR, PB, SB), wówczas zostanie mu przyznana tylko jedna, najwyżej punktowana premia. Jeśli zawodnik bierze udział w wielu rundach (np. seriach eliminacyjnych i finale), w grze liczy się tylko wynik z rundy o wyższej hierarchii (np. Finał).

 

Jeśli zawody nie posiadają rekordu mityngu (MR) w danej konkurencji, żaden zawodnik nie otrzyma punktów za to osiągnięcie. Zawodnik nie otrzyma także punktów za SB, PB, MR lub WR w konkurencjach, w których mierzona jest siła wiatru, jeżeli wiatr przekracza regulaminowe +2.0 m/s. Zawodnik nie otrzyma również punktów za SB, jeśli jest to jego pierwszy start w sezonie w danej konkurencji. Jeśli uczestnik zawodów startuje po raz pierwszy w danej konkurencji (tj. nie posiada PB), nie uzyska punktów za PB.

 

Punkty za zajęte miejsca przyznawane są tylko zawodnikom startującym w finale (tj. jeśli tylko siedmiu zawodników awansuje do finału, wtedy punkty za zajęcie ósmego miejsca nie zostaną przyznane. Zawodnicy z pozostałych miejsc wciąż jednak mogą uzyskać punkty za rekordy).

 

Suma punktów zawodnika = punkty za miejsce + punkty za rekordy.

Kapitan otrzymuje podwójne punkty (zarówno punkty za miejsce oraz rekordy).​

Pamiętaj, że baza danych Roster Athletics jest zsynchronizowana z bazą Tilastopaja, dzięki czemu wszystkie rekordy życiowe i rekordy sezonu są na bieżąco sprawdzane i aktualizowane.

 

Odwołanie konkurencji i/lub zawodów

W przypadku odwołania konkurencji wybrany zawodnik otrzyma 0 punktów. Zmiana konkretnego zawodnika na innego nie będzie możliwa po rozpoczęciu zawodów. Jeśli zawody lekkoatletyczne zostaną odwołane (np. z powodu warunków atmosferycznych) gra Roster zostanie anulowana.

 

Listy startowe, rekordy życiowe/sezonu oraz wyniki

Listy startowe będą dostępne wkrótce po ich ogłoszeniu przez organizatora zawodów. Rekordy życiowe i rekordy sezonu zawodników będą oparte wyłącznie na informacjach od organizatora zawodów i/lub na podstawie danych z serwisu Tilastopaja. Wszystkie punkty za uzyskanie PB i SB będą przyznawane w oparciu o dane widoczne w aplikacji Roster Athletics. Wyniki w grze oparte będą na podstawie oficjalnych rezultatów według stanu na godzinę 23:59 czasu lokalnego w dniu zakończenia zawodów. Wszelkie późniejsze zmiany rezultatów (np. z powodu dyskwalifikacji za doping lub protestów itp.) nie będą miały wpływu na wyniki i punktację gry.

 

Zmiany składu (Rostera)

Roster może być zmieniony w dowolnym momencie przed zawodami. Każdy zawodnik zostanie „zablokowany” po rozpoczęciu zawodów. Wówczas nie można go już zastąpić ani usunąć.

Obliczanie wartości zawodników

Wirtualna wartość zawodnika jest uzależniona od aktualnej formy (SB), rekordu życiowego (PB) oraz różnicy między najlepszym wynikiem na świecie w danej konkurencji a wynikiem z 50. lub 100. pozycji.

 

Skontaktuj się z nami

Jeżeli masz pytania dotyczące gry, które nie są uwzględnione w powyższych zasadach, napisz do nas na adres support@rosterathletics.com.