ZASADY GRY ROSTER ATHLETICS

Apple i Google nie są w żaden sposób zaangażowani w grę.

 

Definicje

Lobby: prywatna grupa(y), w której możesz rywalizować ze znajomymi.

Zawody lekkoatletyczne: jedno- lub kilkudniowe wydarzenie sportowe (np. Igrzyska Olimpijskie, Mistrzostwa Świata w Lekkoatletyce, zawody z cyklu World Athletics Continental Tour itp.)

Konkurencja: bieg, chód, skok lub rzut rozgrywany w ramach zawodów lekkoatletycznych (np. bieg na 100m, skok w dal, rzut młotem itp.)

Zawodnik: indywidualny uczestnik zawodów lekkoatletycznych.

 

Zasady

Ranking użytkowników powstaje na podstawie wyników i miejsc zawodników biorących udział w prawdziwych zawodach lekkoatletycznych.

W każdej grze uczestnik tworzy swój Roster (skład), wybierając maksymalnie cztery zawodniczki i czterech zawodników, dodatkowo wskazując jednego lekkoatletę jako kapitana (opcja). Każdy zawodnik w grze posiada swoją wirtualną cenę. Prawidłowy Roster (taki, który zostanie uwzględniony w rankingach) nie może przekraczać całkowitego budżetu ustalonego dla pojedynczej gry (np. $50 milionów). Liczba punktów danego gracza odzwierciedla realne osiągnięcia wybranych do Rostera zawodników (zobacz zasady punktacji poniżej).

Udział w każdej grze Roster Athletics jest możliwy wyłącznie po zaakceptowaniu warunków korzystania z serwisu (Terms of Use). Nieprzestrzeganie niniejszych warunków spowoduje dyskwalifikację. Aby uzyskać więcej informacji zobacz Warunki korzystania z serwisu.

 

Wymagania dotyczące składu Roster

Każdy Roster składa się z maksymalnie ośmiu lekkoatletów w oparciu o następujące kryteria:

 

 • Jeden zawodnik i jedna zawodniczka w konkurencjach sprinterskich. 

 • Jeden zawodnik i jedna zawodniczka w konkurencjach wytrzymałościowych.

 • Jeden zawodnik i jedna zawodniczka w skokach.

 • Jeden zawodnik i jedna zawodniczka w konkurencjach rzutowych. 

 

Jeden z zawodników może zostać wybrany na kapitana drużyny (zawodnik, który jest kapitanem, kosztuje podwójnie, ale zdobywa podwójną liczbę punktów).

Zasady punktacji

Zawodnik otrzymuje punkty w grze na podstawie zajętego miejsca w swojej konkurencji według poniższego klucza:

 • 1 miejsce = 10 punktów

 • 2 miejsce = 8 punktów

 • 3 miejsce = 6 punktów

 • 4 miejsce = 5 punktów

 • ...

 • 8 miejsce = 1 punkt

 

Zawodnik, który zostanie zdyskwalifikowany (DQ), nie wystartuje (DNS), nie ukończy (DNF) lub nie uzyska żadnej ważnej próby (NM), otrzymuje zero punktów, nawet jeśli w konkurencji startuje ośmiu lub mniej zawodników.

 

Ponadto zawodnik otrzymuje dodatkowe punkty za rekordy, jeżeli jego wynik jest lepszy niż następujące:

 

 • Rekord świata (WR) = 12 punktów

 • Rekord mityngu/zawodów (MR) = 8 punktów

 • Rekord życiowy (PB) = 5 punktów

 • Rekord sezonu (SB) = 3 punkty

 

Zawodnik otrzymuje dodatkowe punkty za uzyskanie tylko jednego osiągnięcia z powyższej listy. Np. jeśli zawodnik poprawi rekord życiowy (PB), otrzyma wyłącznie 5 punktów. 3 punkty za poprawienie rekordu sezonu (SB) nie zostaną w tej sytuacji przyznane. Ponadto jeśli zawodnik ustanowi wiele rekordów (WR, MR, PB, SB), wówczas zostanie mu przyznana tylko jedna, najwyżej punktowana premia. Jeśli zawodnik bierze udział w wielu rundach (np. seriach eliminacyjnych i finale), w grze liczy się tylko wynik z rundy o wyższej hierarchii (np. Finał).

 

Jeśli zawody nie posiadają rekordu mityngu (MR) w danej konkurencji, żaden zawodnik nie otrzyma punktów za to osiągnięcie. Zawodnik nie otrzyma także punktów za SB, PB, MR lub WR w konkurencjach, w których mierzona jest siła wiatru, jeżeli wiatr przekracza regulaminowe +2.0 m/s. Zawodnik nie otrzyma również punktów za SB, jeśli jest to jego pierwszy start w sezonie w danej konkurencji. Jeśli uczestnik zawodów startuje po raz pierwszy w danej konkurencji (tj. nie posiada PB), nie uzyska punktów za PB.

 

Punkty za zajęte miejsca przyznawane są tylko zawodnikom startującym w finale (tj. jeśli tylko siedmiu zawodników awansuje do finału, wtedy punkty za zajęcie ósmego miejsca nie zostaną przyznane. Zawodnicy z pozostałych miejsc wciąż jednak mogą uzyskać punkty za rekordy).

 

Suma punktów zawodnika = punkty za miejsce + punkty za rekordy.

Kapitan otrzymuje podwójne punkty (zarówno punkty za miejsce oraz rekordy).​

Pamiętaj, że baza danych Roster Athletics jest zsynchronizowana z bazą Tilastopaja, dzięki czemu wszystkie rekordy życiowe i rekordy sezonu są na bieżąco sprawdzane i aktualizowane.

 

Odwołanie konkurencji i/lub zawodów

W przypadku odwołania konkurencji wybrany zawodnik otrzyma 0 punktów. Zmiana konkretnego zawodnika na innego nie będzie możliwa po rozpoczęciu zawodów. Jeśli zawody lekkoatletyczne zostaną odwołane (np. z powodu warunków atmosferycznych) gra Roster zostanie anulowana.

 

Listy startowe, rekordy życiowe/sezonu oraz wyniki

Listy startowe będą dostępne wkrótce po ich ogłoszeniu przez organizatora zawodów. Rekordy życiowe i rekordy sezonu zawodników będą oparte wyłącznie na informacjach od organizatora zawodów i/lub na podstawie danych z serwisu Tilastopaja. Wszystkie punkty za uzyskanie PB i SB będą przyznawane w oparciu o dane widoczne w aplikacji Roster Athletics. Wyniki w grze oparte będą na podstawie oficjalnych rezultatów według stanu na godzinę 23:59 czasu lokalnego w dniu zakończenia zawodów. Wszelkie późniejsze zmiany rezultatów (np. z powodu dyskwalifikacji za doping lub protestów itp.) nie będą miały wpływu na wyniki i punktację gry.

 

Zmiany składu (Rostera)

Roster może być zmieniony w dowolnym momencie przed zawodami. Każdy zawodnik zostanie „zablokowany” po rozpoczęciu zawodów. Wówczas nie można go już zastąpić ani usunąć.

 

Skontaktuj się z nami

Jeżeli masz pytania dotyczące gry, które nie są uwzględnione w powyższych zasadach, napisz do nas na adres support@rosterathletics.com.